2014-06-03 Suteikta parama Fondo „Parama vaikui“ vaikų globos namams „Namų židinys“

2014-06-03 Suteikta parama Fondo „Parama vaikui“ vaikų globos namams „Namų židinys“

2014-07-29_1

Suteikta parama Fondo „Parama vaikui“ vaikų globos namams „Namų židinys“. Už suteiktas lėšas bus gerinama vaikų gyvenimo sąlygos.