2014-09-25 Suteikta parama Viešajai įstaigai „Kauno Jėzuitų gimnazija“

2014-09-25 Suteikta parama Viešajai įstaigai „Kauno Jėzuitų gimnazija“

2014-09-25

Suteikta parama Viešajai įstaigai „Kauno Jėzuitų gimnazija“. Ši parama skirta vaikų, negalinčių susimokėti už mokslą, rėmimui.