Veiklos pranešimai

2014-04-14
juru muziejus

Suteikta parama Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namams (2014.04.14)

Suteikta parama Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namų vaikų kelionėms į Druskininkų sveikatinimo ir poilsio parką bei į Lietuvos jūrų muziejų Klaipėdoje.  
2014-04-02
Meras 2014.04.02. 2

Kauno miesto merui pristatyta Radijo gamyklos renovacijos ir plėtros vizija (2014.04.02)

Šią savaitę Kauno meras Andrius Kupčinskas svečiavosi „Nuova“ įmonių grupėje ir aptarė verslo ir miesto bendradarbiavimo galimybes. Nuo balandžio mėnesio pradėti Kauno Savanorių prospekto įkalnės rekonstrukcijos darbai, toliau planuojama remontuoti pagrindinę miesto arteriją iki ...
2014-03-31
tinklinis

Suteikta parama Kauno centro sporto mokyklos tinklinio turnyrų organizavimui, šios sporto šakos populiarinimui, sporto mokyklos reprezentavimui (2014.03.31)

Suteikta parama Kauno centro sporto mokyklos tinklinio turnyrų organizavimui, šios sporto šakos populiarinimui, sporto mokyklos reprezentavimui.  
2014-03-27
Kauno choristai ir vaikų globos namų auklėtiniai kartu kėlė inkilus

Kauno choristai ir vaikų globos namų auklėtiniai kartu kėlė inkilus (2014.03.27)

Pa­gy­nės vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams, ket­vir­ta­die­nį po­piet į me­džius kė­lu­siems in­ki­lus Kau­no San­tar­vės par­ke, į pa­gal­bą at­sku­bė­jo net ke­tu­rių te­le­vi­zi­jos pro­jek­te „Cho­rų ka­rai“ da­ly­va­vu­sių ar tik šį se­zo­ną ja­me de­biu­ta­vu­sių cho­rų na­riai. Bend­ro dar­bo ...